top of page
© SMSTUDIO
j.jpg
Архитектурно бюро Бургас
Архитетурно студио SMSTUDIO
Архитектурно студио СМСТУДИО
Архитектурно проектиране Бургас
Архитекти Бургас
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Архитектурно проектиране на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради,

Ваканционни комплекси и

Обществени сгради.

Градоустройство.

dss.png

СМ СТУДИО е архитектурно студио базирано в гр.Бургас, България и е oсновано през 2005г от арх. Мариана Кехайова. Арх.Кехайова завършва УАСГ, специалност Архитектура през 1995, в катедра Промишлени и аграрни сгради и продължава своята реализация в проектирането на жилищни, ваканционни комплекси и обществени сгради.

В СМ СТУДИО вярваме,че дизайна е пряко свързан с културното и социалното ни развитие и, че е способ да бъдат разрешени конкретни практически ограничения, създавайки нови възможности и иновативни подходи.

 

ГОТОВИ ПРОЕКТИ ЗА КЪЩИ
При интерес от закупуване на готов проект за къща, Моля да се свържете с нас.
hbn.jpg
ГОТОВ ПРОЕКТ ЗА КЪЩА - РЗП 115кв.м.
fd.jpg
ГОТОВ ПРОЕКТ ЗА КЪЩА - РЗП 150,51кв.м.
10.jpg
ГОТОВ ПРОЕКТ ЗА ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ
УСЛУГИ
Услуги предлагани от Архитектурно бюро СМ СТУДИО 

АРХИТЕКТУРНО

ПРОЕКТИРАНЕ

Изготвяне на архитектурни проекти за жилищни, обществени и промишлени сгради. 

ГРАДОУСТРОЙСТВО

Разработване на проекти за общи и подробни устройствени планове.

КОНСУЛТАЦИИ

Консултации във връзка с промяна предназначението на земеделски земи и др.

КОНТАКТ

С НАС

Архитектурно бюро СМ СТУДИО

България, гр.Бургас, 8000

ул. Кавала 10

+359899136353

smdesign@abv.bg

bottom of page