top of page

САРАФОВО

ЖИЛИЩНА

СГРАДА

ПРОЕКТ ТИП

Сарафово

жилищна сграда

ЛОКАЦИЯ

кв. Сарафово,

гр. Бургас

ГОДИНА

2007

Sarafovo3.jpg
Sarafovo1.jpg

Жилищна сграда за сезонно ползване, с магазини за промишлени стоки.

Средноетажно застрояване, до 15 м кота корниз.

Функционално решение -

Първи жилищен етаж с обществено предназначение - магазини за промишлени стоки и банков офис.

Четири жилищни етажа и един терасовиден етаж.

РЗП - 4238,93 кв.м.

Sarafovo2.jpg
bottom of page