САРАФОВО

ЖИЛИЩНА

СГРАДА

ПРОЕКТ ТИП

Сарафово

жилищна сграда

ЛОКАЦИЯ

кв. Сарафово,

гр. Бургас

ГОДИНА

2007

Sarafovo3.jpg

Жилищна сграда за сезонно ползване, с магазини за промишлени стоки.

Средноетажно застрояване, до 15 м кота корниз.

Функционално решение -

Първи жилищен етаж с обществено предназначение - магазини за промишлени стоки и банков офис.

Четири жилищни етажа и един терасовиден етаж.

РЗП - 4238,93 кв.м.

+359899136353

smdesign@abv.bg

България, 8000, гр.Бургас

ул. Кавала 10

© 2019 smstudio